Sahel-regionen

Caritas arbejder i Niger og Burkina Faso for at bekæmpe sult, fattigdom og arbejdsløshed og skabe et samfund baseret på fredelig sameksistens.

Caritas i Niger og Burkina Faso

Over de seneste år er situationen i Sahel blevet alvorligt forværret. Væbnede konflikter og terrorangreb har drevet tre millioner på flugt i regionen, der omfatter Burkina Faso, Tchad, Mali og Niger. Samtidig har klimaforandringerne, Ruslands krig i Ukraine og de økonomiske konsekvenser af Covid-19 medført mangel på fødevarer og prisstigninger på de lokale markeder i de respektive lande, der hører til blandt verdens fattigste.

Caritas Danmark støtter de nationale Caritas-organisationer i Burkina Faso og Niger med at bekæmpe sult og fattigdom, skabe indkomstgenererende aktiviteter og arbejde for en fredelig sameksistens mellem flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund.

En gruppe kvinder lærer at sy på et af Caritas’ uddannelsescentre i Burkina Faso. © OCADES Caritas Burkina Faso.

Indkomstgenererende aktiviteter

Sammen med vores lokale partnere i Burkina Faso og Niger driver vi en række indkomstgenererende aktiviteter for at styrke udsatte menneskers sociale og økonomiske integration i samfundet.

I Burkina Faso har vi støttet oprettelsen af to uddannelsescentre for unge mænd og kvinder. Her kan de lære efterspurgte håndværk som at klippe hår, at sy eller at svejse. Når uddannelsen er færdig, modtager de et diplom og en pakke med basalt udstyr inden for deres håndværk, så de kan begynde som selvstændige. Der har været stor succesrate blandt især syerskerne, som på grund af de økonomiske muligheder, som deres fag åbner for, er bedre i stand til at tage hånd om deres eget liv.

Noget lignende har vi også været med til at opstarte i Nigers hovedstad, Niamey. Her er flere end 100 piger mellem 12 og 18 år fra sårbare familier i 2022 kommet i uddannelse som henholdsvis kokke, syersker, elektrikere eller producenter af hygiejneprodukter.

Flere end 300 kvinder har i 2022 derudover deltaget i de spare-lånegrupper, vi støtter i Niger. Grupperne har både en finansiel og en social dimension. Kvinderne sparer op sammen, så de kan tage små lån, starte en virksomhed eller dække uforudsete udgifter som en hospitalsregning. De får et grundigt indblik i regnskabsføring, bliver oplyst om deres rettigheder og taler sammen om fælles udfordringer.

Endelig har vi i landkommunen Ayorou i det vestlige Niger støttet et projekt, der har givet flere end 200
mennesker penge for korttidsarbejde, som gavner både dem selv og hele lokalsamfundet.

Fredelig sameksistens

Værtssamfund, internt fordrevne og flygtninge kæmper om de samme knappe ressourcer i Niger og Burkina Faso. Det skaber splid, og derfor arbejder Caritas Danmark for fredelig sameksistens mellem befolkningsgrupperne i de to lande.

Vi har i den forbindelse været med til at indføre en træplantningsdag på to skoler i områderne Dédougou og Tougan i Burkina Faso. På dagen deltager grundskoleelever fra både fordrevne familier og udsatte værtssamfund såvel som lærere og lokale miljø- og naturressourceforvaltningsteknikere.

Træplantningsdagen er også en anledning til at undervise eleverne om træernes betydning for klimaet og om den enkeltes ansvar for planeten. Der blev i 2022 plantet 250 træer på de to skoler.

STØT
I DAG