Topmøde om krisen i Sahel - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Topmøde om krisen i Sahel

Fredelig sameksistens

Sahel-regionen har oplevet en kraftigt forværret krise siden 2019, hvor stigende antal terrorangreb har ført en masse mennesker på flugt. I Burkina Faso alene er over 1,4 mio. personer fordrevet fra deres hjem.

De fleste bosætter sig hos slægtninge eller bekendte i mere sikre områder, men det lægger pres på de ofte fattige lokalsamfund, der i forvejen har mangel på mad, vand, skoler osv. Det skaber spændinger lokalt, hvilket er med til at forværre konflikten yderligere.

Vores lokale partner, OCADES Caritas Burkina Faso, står i spidsen for at promovere fredelig sameksistens. Inspireret af Pave Frans’ encyklopædi Fratelli Tutti har de udarbejdet en systematisk tilgang til at arbejde med fredelig sameksistens i alle projekter ved at samle folk på tværs af religiøse og etniske forskelle, hvilket er ekstra vigtigt i de lokalsamfund, der overvældes af mange internt fordrevne.

Under Caritas Internationalis’ event afholdt i går i forbindelse med UNHCR’s topmøde, understregede Abbé Constantin Sere, generalsekretær for OCADES:

”Vi kan se, at når vi via vores projekter ruster lokalsamfund til at stå sammen og formå at tale med hinanden om deres problemer, så forebygger det lokale konflikter over eksempelvis mangel på vand eller mad, samtidig med at terrorgrupperne i landet får sværere ved at få rodfæste og hverve nye medlemmer til deres aktiviteter”

I Caritas Danmark er vi stolte af vores Caritas-partnere i Niger og Burkina Faso, der hver dag gør en stor forskel for en mere fredelig og retfærdig verden.