Ukraine - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Ukraine

Caritas Danmark er en del af Caritas Internationalis https://www.caritas.org/ som er et globalt netværk af 162 Caritas organisationer, der leverer akut nødhjælp og langsigtet udviklingsbistand til sårbare mennesker i hele verden.

I den aktuelle krise i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine arbejder Caritas Danmark sammen med de nationale Caritas organisationer i Ukraine og nabolandene. De koordinerer alle med myndighederne i deres respektive lande, FN-systemet og andre humanitære aktører. Caritas Internationalis og Caritas Europa https://www.caritas.eu/ står for teknisk støtte, daglig koordination og kommunikation med de organisationer i Caritas-netværket, der gerne vil bidrage økonomisk eller på anden måde støtte nødhjælpsindsatsen.

Caritas Danmark støttede i 2018 og 2019 Caritas Ukraines nødhjælpsindsats til ofre fra konflikt i den østlige del af landet.

Caritas organisationer har desuden regelmæssige træning af deres medarbejdere i hvordan man undgår seksuel chikane, udnyttelse og misbrug i forbindelse med store krisesituationer.

 

Overordnet beskrivelse:

To medlemmer af Caritas-netværket, Caritas Ukraine (CAU) og Caritas SPES, laver normalt socialt arbejde fra Caritas centre og kirker fordelt i hele landet. De har også arbejdet med ofre for konflikten i den østlige del af Ukraine siden 2014. De var således allerede før den russiske invasion i Ukraine i beredskab og iværksatte derfor en øjeblikkelig indsats for internt fordrevne og andre udsatte og sårbare grupper i Ukraine. Den 26. februar udstedte de en fælles nødhjælpsappel med beskrivelse af indsatsområder i landet via Caritas netværket. Tilsvarende har også Caritas Moldova og Caritas Rumænien modtaget og støttet flygtning på grænsen til deres lande fra krisens første dage. De arbejder i øjeblikket på at udarbejde nødhjælpsappeller med mere detaljerede beskrivelser af indsatserne. Dette gælder også for Caritas i Polen.      

 

Aktiviteter:

Idet situationen i Ukraine og langs grænserne i nabolandene til stadighed udvikler sig, tilpasser de lokale Caritas organisationer deres indsats i forhold til målgruppens behov og mulighed for at få fysisk adgang til målgrupperne. Listen af aktiviteter er således ikke udtømmende men eksempler på indsatsen:

 

 • Modtage folk på flugt på stationer eller andre offentlige steder og tilbyde et varmt sted at være midlertidigt, samt varm mad, hygiejneartikler, give informationer om muligheder for at rejse videre, henvise til lægehjælp og en psykologisk førstehjælp
 • Transport og logistik
 • Evakuering af børn fra børnehjem og institutioner i konfliktområder til mere sikre steder i den vestlige del af landet
 • Overnatningsmuligheder i Caritas centre udstyret med madrasser og tæpper. Centre er åbne 24/7 med uddannet personale
 • Udstyre beskyttelsesrum til brug ved bombenedslag
 • Tilbyde varme måltider på centre og i kirker
 • Organisere toilet-, bade- og vaskefaciliteter i Caritas centre eller henvise til offentlige faciliteter
 • Uddeling af NFIs (tøj, hygiejneartikler, tæpper)
 • Huse forældreløse i SPES børnehjem
 • Etablering af legestuer (child friendly spaces) i tilknytning til centre
 • Psykosocial indsats og psykologisk førstehjælp til familier og individer
 • Uddeling af basis madvarer
 • Uddeling af kontanter – især i vest Ukraine, hvor det fortsat er muligt at købe i butikker
 • Modtage- og transitcenter på grænsen til Rumænien og Moldova tilbyder måltider og overnatning i op til 3 dage
 • Mobilisere og organisering af lokalsamfund til at modtage, huse og støtte flygtninge
 • Møde folk med tredje nationalitet på grænsen og hjælpe dem til deres ambassader og med at organisere evt. transport til hjemlande

Overordnet mål:

Sårbare ukrainere i konfliktområder og fordrevet af krigen opretholder et liv i værdighed og får deres basale behov dækket

 

Umiddelbare mål:

 • Mål 1: Sårbare og/eller fordrevne ukrainere har adgang til information, hygiejneartikler, mad og vand langs deres flugtrute
 • Mål 2: Sårbare og/eller fordrevne ukrainere når i sikkerhed hos familie, venner eller på Caritas centre og får støtte til transport
 • Mål 3: Sårbare og/eller fordrevne ukrainere uden bolig har adgang til sikker og beskyttet overnatning samt adgang til badefaciliteter, mad og basale NFI
 • Mål 4: Børn og familier i stand til at håndtere stress i forbindelse med konflikt og fordrivelse
 • Mål 5: Sårbare familier, der ikke kan eller ønsker at forlade Ukraine, har adgang til støtte
 • Mål 6: Familier og individer i nabolande på flugt fra Ukraine har adgang til basale støtte og beskyttelse

 

Målgruppe(r):

Caritas bevægelsen leverer nødhjælp inden for rammerne af de grundlæggende humanitære principper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed. Målgruppen for indsatsen er sårbare mennesker berørt af krigen uanset alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold.