Caritas globalt

Caritas Danmark er stiftende medlem af det verdensomspændende netværk Caritas Internationalis (CI), grundlagt i 1951. CI har hovedkvarter i Rom samt kontorer i New York og Geneve og tager sig primært af koordineringen af netværkets fælles katastrofeindsatser og politisk fortalervirksomhed. Gennem netværket hjælpes millioner af mennesker på verdensplan – både i verdens brændpunkter og i regioner, hvor en langsigtet udviklingsindsats er nødvendig.

Et af verdens største humanitære netværk

Med 162 medlemsorganisationer er CI en af de største aktører i verden inden for nødhjælps- og udviklingsarbejde. Med afsæt i den katolske tro er Caritas kirkens hjælpende hånd – der rækker ud mod fattige, sårbare og ekskluderede, uden hensyn til etnicitet eller religion, for at fremme en verden, der er baseret på retfærdighed og næstekærlighed.

Netværket hjælper på verdensplan mennesker i 200 lande og territorier. Sammen uddanner Caritas skolebørn, kæmper for kvinders rettigheder og sikrer udviklingen af et bæredygtigt miljø. Caritas-netværket søger indflydelse på allerhøjeste politiske niveau og har tæt samarbejde med FN-systemet. Det sikrer verdens fattigste en stemme ved magthavernes bord.

Vores rolle i netværket

Caritas Danmark prioriterer opbygningen af et stærkt netværk. Derfor går meget af vores tid med at være aktive og engagerede deltagere på flere niveauer:

  • Vi søger indflydelse hos CI gennem generalforsamlingen og Emergency Forums.
  • Vi er aktive i en række internationale arbejdsgrupper.
  • Vi gennemfører en systematisk pleje af partnerskaber inden for netværket.
  • Vi er medlem af Caritas Europa og deltager i regionalkonferencer og Management Forums.
  • Vi er aktive i det nordiske Caritas-samarbejde.
  • Vi har tilsluttet os de fælles værdier og retningslinjer i CI for samarbejdet med partnere.

Sådan fungerer netværket

Som medlem af CI kan Caritas Danmark yde et bidrag til ofrene og nødhjælpsarbejdet, når katastrofen indtræder – også selvom vi ikke selv er til stede eller i forvejen arbejder gennem en lokal partnerorganisation.

De globale nødhjælpsindsatser koordineres af et centralt ‘Emergency Response Team’, der opererer fra hovedsekretariatet i Rom. Det gør det muligt for CI at mobilisere hele Caritas-familien bag nødhjælpsindsatserne, uanset hvor i verden katastrofen måtte indtræffe. Netværkets nødhjælpsindsats er i gang, kun få timer efter en katastrofe er indtruffet.

Medlemsorganisationerne arbejder gennem lokale, folkelige organisationer og bispedømmer. Bispedømmerne er tilknyttet en lokal Caritas-organisation. Det betyder, at når krisen rammer, er Caritas allerede tilstede.

STØT
I DAG