Fasteindsamling 2018: Hjælp til tørkeramte bønder i Uganda - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Fasteindsamling 2018: Hjælp til tørkeramte bønder i Uganda

Årets fasteindsamling sætter fokus på klimaforandringer, som har skabt tørke i Uganda. Der samles derfor ind til regnvandstanke, vandslanger og vandkander, så bønderne kan vande den tørre jord og få høsten i hus.

De sidste 20 år er Uganda for alvor begyndt at mærke konsekvenserne af klimaforandringer. De ændrede nedbørsforhold betyder, at bønderne i Uganda får et ringere udbytte af høsten – eller i værste fald en helt fejlslagen høst. Det er katastrofalt, da det er den eneste mulighed for at få mad på bordet. Bønderne lever derfor i stor usikkerhed, og ved aldrig, hvor meget regn, de kan forvente gennem en sæson.

Omkring 76% af befolkningen lever af landbrug i Uganda. Langt de fleste bønder dyrker kun nok til at brødføde sig selv og deres familier. Ganske få har gennemført en uddannelse og der er stor arbejdsløshed. Landbrug er den eneste mulighed for mange, men produktionen i landet er ikke særlig effektiv. Det skyldes bl.a. en manglende viden om dyrkningsmetoder eller sygdomme, der rammer deres afgrøder. Desuden er de fleste landbrug regnvandsbaserede, og bønderne har ikke mulighed for at kunstvande. Bønderne har derfor hårdt brug for hjælp udefra, så de kan få skabt adgang til grundvandet eller opsamle og opbevare regnvandet til senere brug.

 

Årets fasteindsamling går derfor til at hjælpe bønderne med kunstvanding, så de kan vande deres afgrøder, når regnen udebliver og herved forbedre deres eksistensgrundlag.

 

Fasteindsamlingen løber fra Askeonsdag den 14. februar og slutter efter påske.

 

Støt indsamlingen her