Kirkelig tilknytning

Caritas betyder kærlighed. Caritas Danmark er en institution i Den katolske Kirke dedikeret til at tjene de fattigste og fremme en verden bygget på broderlig kærlighed og retfærdighed. Kirkens sociallære danner rammerne for vores arbejde, men vi er en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter.

Vi har frivillige sognerepræsentanter i samtlige 40 katolske sogne i Danmark. Sognerepræsentanterne er vores bindeled til menighederne, og de spiller en vigtig rolle i at udbrede kendskabet til vores arbejde. Vi har derudover et tæt partnerskab med de 22 katolske skoler i Danmark og foreningen Danmarks Unge Katolikker (DUK).

Kærlighedstjenesten er ikke en velfærdsaktivitet for Kirken, som man også kan overlade til andre, men hører til dens inderste væsen og er et ufravigeligt udtryk for selve dens væsen.

– Pave Benedikt XVI, Deus caritas est (2005)

STØT
I DAG