Caritas globalt - Caritas Danmark

Om os

Caritas Danmark er medlem af det verdensomspændende netværk, Caritas Internationalis (CI), som blev grundlagt i 1951. CI har hovedkvarter i Rom samt kontorer i New York og Geneve, og tager sig primært af koordineringen af netværkets fælles katastrofe-indsatser og politisk fortalervirksomhed. Gennem netværket hjælpes millioner af mennesker på verdensplan – både i verdens brændpunkter og i regioner, hvor en langsigtet udviklingsindsats er nødvendig.

Større end du tror

Med 162 medlemsorganisationer er Caritas Internationalisen af de største aktører i verden inden for nødhjælps- og udviklingsarbejde.Med afsæt i den katolske tro, er Caritas kirkens hjælpende hånd – der rækker ud mod fattige, sårbare og ekskluderede, uden hensyn til etnicitet eller religion, for at fremme en verden, der er baseret på retfærdighed og næstekærlighed.

Netværket hjælper på verdensplan mennesker i 200 lande og territorier. Sammen uddanner Caritas skolebørn, kæmper for kvinders rettigheder, sikrer udviklingen af et bæredygtigt miljø og behandler HIV/AIDS-ofre. Caritas-netværket søger indflydelse på allerhøjeste politiske niveau, og har tæt samarbejde med FN-systemet. Det sikrer verdens fattigste en stemme ved magthavernes bord.

Vores rolle i netværket

Caritas Danmark prioriterer opbygningen af et stærkt netværk. Derfor går meget af vores tid med at være aktive og engagerede deltagere på flere niveauer:

  • Vi søger indflydelse hos CI gennem generalforsamlingen og Emergency Forums.
  • Vi er aktive i en række internationale arbejdsgrupper.
  • Vi gennemfører en systematisk pleje af partnerskaber indenfor netværket.
  • Vi er medlem af Caritas Europa og deltager i regionalkonferencer og Management Forums.
  • Vi er aktive i det nordiske Caritas-samarbejde.
  • Vi har tilsluttet os de fælles værdier og retningslinjer i CI for samarbejdet med partnere.

Sådan fungerer netværket

Som medlem af CI kan Caritas Danmark yde et bidrag til ofrene og nødhjælpsarbejdet, når katastrofen indtræder – også selvom vi ikke selv er til stede eller i forvejen arbejder gennem en lokal partnerorganisation. Det gælder i forhold til de store katastrofer, der har mediernes bevågenhed. Men det gælder også i forhold til de langvarige kriser, som har det med at glide ud af det offentlige søgelys.

De globale nødhjælpsindsatser koordineres af et centralt ‘Emergency Response Team’, der opererer fra hovedsekretariatet i Rom. Det gør det muligt for CI at mobilisere hele Caritas-familien bag nødhjælpsindsatserne, uanset hvor i verden katastrofen måtte indtræffe. Netværkets nødhjælpsindsats er i gang kun få timer efter, en katastrofe er indtruffet.

Medlemsorganisationerne arbejder gennem lokale folkelige organisationer og tusindvis af lokale bispedømmer. Hvert bispeømme har en lokal Caritas-organisation, som er lokalt rodfæstede med tæt kontakt til lokalbefolkningen. Det betyder, at når krisen rammer er Caritas allerede tilstede.