Uganda

Caritas i Uganda

Uganda er et af de fattigste lande i verden. Størstedelen af befolkningen består af småbønder, der ofte har svært ved at brødføde deres familier. Tit bliver de udnyttet af mellemmænd, der tilbyder dem urimeligt lave priser for deres afgrøder.

Caritas Danmark har sammen med Caritas Uganda og andre lokale partnere i mere end 20 år arbejdet for at organisere disse småbønder i kooperativer, hvorved de kan springe mellemhandlerne over, købe maskineri til at forarbejde afgrøderne og opnå økonomiske fordele. Arbejdet består også i at kæmpe for småbøndernes rettigheder ved at styrke fortalervirksomheder på nationalt plan.

En vigtig komponent af programmet er desuden at implementere klimasmarte løsninger i landbruget. For den enkelte bonde ude på landet gælder det nemlig om at kunne tilpasse sig de voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne, når regnen for eksempel ikke falder som forventet, eller der er lange perioder med tørke.

Den massive tilstrømning af flygtninge fra Sydsudan siden 2016 har derudover medført et øget fokus på humanitær bistand til de mest udsatte grupper i landet. Caritas Danmark støtter i den sammenhæng en række initiativer i Bidi Bidi-flygtningebosættelsen i det nordvestlige Uganda med fokus på blandt andet fredelig sameksistens med værtssamfundet, madsikkerhed, uddannelse, kvinders rettigheder, indkomstgenererende aktiviteter og spare-lånegrupper.

Bidi Bidi-flygtningebosættelsen er den største af sin slags i hele Afrika og den næststørste globalt med over en kvart million flygtninge.

STØT
I DAG