Uganda - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Uganda

Kort om landet:

De fattige i Uganda udgør størstedelen af befolkningen og har hårde vilkår i forsøget på at forsørge deres familier. Langt de fleste lever af at dyrke den smule jord, der omgiver deres hjem. Faktisk tilhører 76% af Ugandas befolkning i landområder denne gruppe af småbønder. De har begrænset uddannelse og erhvervskompetence, hvilket gør dem sårbare i forhold til alternative jobmuligheder og over for mellemmænd, der tilbyder urimelige priser for deres afgrøder. Adgangen til offentlige landbrugstjenester er utilstrækkelig. Bønderne er dårligt organiserede med en generel mangel på civilsamfundsorganisationer i landdistrikterne, som kan tale for landbefolkningernes rettigheder. Dette gør landbruget til et uholdbart levebrød for mange med migration og ungdomsarbejdsløshed til følge. Situationen forværres af hyppigt tilbagevendende tørke og ændringer i klimamønstre, der udgør en trussel mod landets stabilitet og dets udviklingsmuligheder. Klimaændringerne er en potentiel udløser af konflikter over adgangen til frugtbare landbrugs- og græsarealer.

Dertil kommer, at Uganda også huser et stort antal flygtninge (ca. 1,4 mio. i aug. 2020) fra de omkringliggende lande. Største dele af disse kommer fra Sydsudan (ca. 905.000), som har været ramt af borgerkrig. I den største flygtningelejr der ligger i Yumbe i det nordlige Uganda, udgør flygtningebefolkningen omtrent halvdelen af den samlede befolkning i området. Denne eksplosive befolkningstilvækst udgør et kæmpe øget pres på områdets ressourcer og den lokale befolkning, der i forvejen kæmper for at få til dagen og vejen.

Udvikling:

I Uganda arbejder vi sammen med lokale og nationale partnerorganisationer i de centrale og østlige regioner. Indsatsen gennemføres i 15 distrikter samt gennem fortalervirksomhed på nationalt plan, rettet mod regeringen. På distriktsniveau omfatter vores programmer individuelle husstande, bondegrupper, kooperativer og foreninger.

Med bæredygtigt landbrug og kollektiv markedsføring som omdrejningspunkt, er det vores mål at organisere småbønder i sammenslutninger og kooperativer. Disse er stærke platforme til organiseret fortalervirksomhed, som gør det muligt for medlemmerne at påvirke lokalpolitik og få adgang til serviceydelser. Desuden er det med til at fremme, at bønderne får en fair pris for deres afgrøder ved at gøre både landbrugsprodukter og markedsføring kollektivt.

Samtidig arbejder vi for at styrke integrationen af de unge samt kvinders mulighed for indflydelse, og vi har fokus på klimatilpasning blandt andet gennem innovative og grønne teknologier. Vi er desuden med til at finansiere Uganda Farmers Common Voice Platform, som er et landsdækkende netværk af 150 ugandiske civilsamfundsorganisationer, ledet af Caritas Uganda. Platformen arbejder på at påvirke den nationale lovgivning, der skal gavne småbønderne, og har siden etableringen i 2012 fået indflydelse og opnået bemærkelsesværdige resultater. Ligeledes støtter vi National Youth Advocacy Platform, som har til formål at få regeringen i tale for at sikre, at unges stemmer bliver hørt og inddraget, og at landets politikker løser de udfordringer, den unge generation står overfor. De unge udgør nemlig 75% af Uganda’s befolkning, men uden udsigt til jobsikkerhed.

Nødhjælp:

I 2016 eskalerede de voldelige konflikter i nabolandet Sydsudan, hvilket i kombination med hungersnød har drevet store dele af befolkningen på flugt over grænsen til Uganda. Vi støtter vores lokale partners arbejde med at styrke modstandsdygtigheden og forbedre levevilkårene for sydsudanske flygtninge, som er flygtet til det nordlige Uganda. I samråd med den ugandiske regering og andre tilstedeværende humanitære aktører, tilbyder vores partnere træning i relevante landbrugsmetoder samt træning i andre indkomstskabende aktiviteter, der sammen med en lille opstartskapital gør det muligt for flygtninge at starte mikro-virksomheder.

I overensstemmelse med ugandisk lovgivning går 30% af nødhjælpen til det omgivende værtssamfund, for at sikre den fattige befolknings accept af flygtningenes tilstedeværelse. Blandt andet er træplantning med til at opveje den negative effekt på miljøet, som flygtningelejren Bidi Bidi har på lokalområdet. Et andet vigtigt tiltag er innovative solcelledrevne komfurer, som indgår i vores bestræbelser på at undgå den totale afskovning, som lige nu truer området og risikerer at udløse en ’konflikt i en konflikt’.

Derudover har vores partnere igangsat en række fredsskabende aktiviteter, der skal forebygge konflikter mellem flygtninge og værtssamfundet. Det skal muliggøre et værdigt liv for flygtningene og forbedre integrationen med værtssamfundene på sigt. Målet er, at de langsigtede humanitære behov vil blive reduceret, således at det internationale samfund bedre kan imødegå de nye opståede behov.

Her arbejder vi i landet:

I distrikterne: Bukomansimbi, Mubende, Luweero, Nakaseke, Rakai, Mpigi, Butambala, Mukono, Wakiso, Bugiri, Manafwa, Iganga, Luuka, Tororo og Soroti.

Vores samarbejdspartnere: