Økonomi og regnskab

2022 var året hvor Caritas fejrede 75-års jubilæum, og vi mærkede i den grad opbakning fra myndigheder, donorer og bagland. Det mest håndfaste bevis på den øgede opbakning og tilliden fra vores donorer, store som små, er, at vores årsregnskab er vokset med over 40 %. Vi har således en omsætning på 82,5 mio. mod hhv. 58,8 og 62,9 mio. i de foregående år.

Vores internationale arbejde er stadig rygraden i Caritas Danmark. Vi har i 2022 støttet de mest udsatte og bakket op om vores partnerorganisationer rundt omkring i verdens brændpunkter. Ukraine har naturligt taget meget fokus, men vi har også støttet arbejdet for de allerfattigste i Niger, Burkina Faso, Libanon, Jordan, Myanmar, Bangladesh og Uganda.

Støtte og hjælp af den højeste kvalitet

I Danmark har vi især været der for ukrainske flygtninge og arbejdsmigranter. Vi har påbegyndt etablering af et migranthus i tillæg til Caritas Center Stenosgade og Caritas-klinikken på Amerikavej på Vesterbro i København. Migranthuset er åbnet januar 2023. Vi har også støttet en række lokale initiativer i sognene.

Vi bruger kulturen som brobygger i vores fortalerskab for verdens fattigste. Mange har haft glæde af vores podcasts, bogklubmøder og filmforevisninger.

Solidariteten med verdens fattigste er stærk i vores bagland, og vores private indsamlinger er vokset, samtidig med at donorbasen er udvidet. Vi sætter en stor ære i ikke at sidde på midlerne. Vores formålsprocent er i år 84, ligesom vores administrationsprocent er på 4,7. Vores egenkapital fastholdes på niveau med seks måneders drift og bør derfor være ikke under 7,5 mio.

Verdens fattigste fortjener støtte og hjælp af den højeste kvalitet. Det forsøger vi at leve op til hver eneste dag. Vores kvalitetssikring er skærpet yderligere i 2022, og Caritas står godt rustet til en uforudsigelig fremtid.

Download vores seneste årsregnskaber her

STØT
I DAG