Økonomi & regnskab - Caritas Danmark

Om os

Caritas Danmarks arbejde har hjulpet 378.115 fattige og sårbare mennesker i 2017

 

Administrationschef Mariann Uhrlund Due, der har det overordnede økonomiansvar, besvarer her spørgsmål i relation til regnskabet.

Omsætning på 57 millioner og overskud

”Omsætningen på godt kr. 57 millioner holder niveauet for 2016. Det betyder ikke, at ingenting er forandret. For Caritas ændrer sig som følge af nye strategiske prioriteringer og vilkår i omverdenen. Vi fik i 2017 en ny aftale med Udenrigsministeriet for 2018-21. Den betyder flere penge til nødhjælp og mindre til udvikling. I 2017 åbnede desuden Caritas Center Stenosgade”, fortæller administrationschefen, der også må svare på overskuddets størrelse (kr. 468.000):

”Den budgetteringsmæssige forudsætning for bestyrelsen er, at pengene skal ud og arbejde! Der skal ikke ophobe sig overskud i Caritas. Bestyrelsen har alligevel accepteret hensættelser til særlige projekter på godt kr. 1,3 mio., idet der er behov for at understøtte nye strategiske prioriteter. Bl.a. skal Caritas forberede sig på at søge EU-støtte til nødhjælp, og vi skal leve op til internationale humanitære og administrative standarder med høje dokumentationskrav”.

Ny revisor og regnskabsopstilling

Caritas Danmark skiftede i 2017 revisor, og samtidig blev det besluttet at følge retningslinjerne for det såkaldte Eksempelregnskab, som Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation har udformet i samarbejde med Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab.

”Vi har haft et langt og godt samarbejde med BDO. Vi er dog forpligtet på at sende vores revisionsarbejde i udbud med jævne mellemrum for at teste pris og for at få nogle nye øjne på vores økonomi. På baggrund af udbudsrunden faldt bestyrelsens valg på Deloitte. De sender i øvrigt en medarbejder til Uganda i november for at få et indtryk af, hvordan vi og vores partnere forvalter midlerne i programlandene”.

Overgangen til Eksempelregnskab betyder, at det kan være lidt svært at sammenligne 2016-regnskabet for Caritas med 2017-regnskabet. Hvad med NGO’erne?

”Målet med Eksempelregnskabet er større gennemsigtighed, så bidragsydere og andre f.eks. kan sammenligne nøgletal for de forskellige NGO’er. Eksempelregnskabet er et stort skridt på vejen, men de enkelte organisationer kan fortsat foretage nogle regnskabsmæssige valg, der gør det svært at sammenligne tallene helt”, konstaterer Mariann Uhrlund Due.

Lidt vigende resultat på indsamling

”Eksempelregnskabet viser præcist, hvor meget vi får ind i private bidrag. De kr. 4,3 mio. er fundamentet for vores organisation, da vi ikke har medlemskontingenter til at dække basale omkostninger. Private bidrag er også afgørende for at kunne få midler fra Udenrigsministeriet, og derfor arbejdes der løbende på at forbedre indsamlingsresultatet”, slutter Mariann Uhrlund Due, der ligesom bestyrelsen er godt tilfreds med det samlede resultat for 2017 – mange mennesker har fået hjælp af Caritas.

Det sidste kan international teamleder Betina Gollander-Jensen bekræfte:

”I 2017 hjalp Caritas Danmark hjalp internationalt 378.115 sårbare og fattige mennesker. Det har været med f.eks. sundhedsydelser, træning i nye forbedrede landbrugsteknikker  og adgang til sikkert drikkevand via vandboringer. Det er flot og 88% af vores internationale midler blev sendt til lokale partner i syd. Det er en meget høj procentsats for danske organisationer”.

Indsamlingsvirksomhed

Caritas Danmark er godkendt af skattemyndighederne som modtager af fradragsberettigede gaver og er derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.
Caritas Danmark er registreret hos Indsamlingsnævnet under IN-nr. 00074 med følgende oplysninger:

Indsamlinger foretages via egen hjemmeside, sms, MobilePay, Facebook, telemarketing, direct mails, organisationens blad, indstik i katolske blade og aviser, landsdækkende dagblade, via kollekter i landets katolske kirker, på landets katolske skoler og via indsamlingsbøsser. Derudover på gågaden i Aarhus med banner og indsamlingsbøsser. Se mere her
Indsamlingsområdet er landsdækkende, og der indsamles løbende midler til fordel for organisationens udviklingsarbejde, nødhjælpsarbejde, nationale arbejde og til at dække administrationsomkostninger.

Caritas Danmarks Årsregnskaber offentliggøres her på hjemmesiden og indsendes til Indsamlingsnævnet.

 

Show Buttons