Økonomi & regnskab - Caritas Danmark

Om os

Økonomi og rapporter

I 2021 fortsatte og afsluttede Caritas Danmark implementeringen af den internationale strategi 2018-2022. Trods fortsat Covid-19 i store dele af verden, fortsatte Caritas Danmarks lokale partnere implementeringen af deres projekter blandt verdens sårbare.

I 2021 opnåede Caritas Danmark en ny strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet. Partnerskabet løber fra 2022 til og med 2025, og har et rammebeløb 48.000.000 kroner om året. Dette svarer til en forøgelse på 20% i forhold til den foregående partnerskabsaftale.

Samtidig har vi udvidet vores fundingstreams, fx med en bevilling på Kr. 13.000.000 fra Novo Nordisk til brug i 2022 og 2023. Vi har desuden opnået ECHO-certificering, og kan således byde ind på EU’s humanitære projekter og vi har opnået en bevilling fra Velliv og Socialstyrelsen til vores Caritas-klinik. Dette er den første statslige bevilling til Caritas Danmarks sociale arbejde i Danmark.

Opbakning fra private bidragsydere, ordner, skoler og menigheder til Caritas Danmarks arbejde var i 2021 rekordhøj, og der ses derfor en samlet stigning i privat indsamlede midler. Caritas Danmark ønsker at takke de ordener, fonde og privatpersoner som har bidraget.

Regnskabet udviser i 2021 en administrationsprocent på 5,71%. Det er et fald fra 2020, hvor administrationsprocenten lå på 6,97%, og det afspejler, at Caritas Danmarks stadige fokus på, at mest muligt skal gå til de fattigste og mindst muligt til administration, bærer frugt. Måltallet for administrationsprocenten er maks. 7%, hvilket dermed anses for opfyldt.

Formålsprocenten afspejler Caritas Danmarks fortsatte fokus på, at de midler der forvaltes, tilhører verdens fattigste. I 2021 var formålsprocenten 90,94% mod 86,69% i 2020.