Økonomi & regnskab - Caritas Danmark

Om os

Økonomi og regnskab

Overskudsgraden var i 2018 på 96% og i 2019 på 96,5%, hvilket anses som særdeles tilfredsstillende.

Administrationsprocenten faldt fra 2018 7,2% til i 2019 at udgøre 5,2%. Det er vores målsætning at have en administrationsprocent, der ikke overstiger 7%, hvorfor en administrationsprocent på ca. 5% anses som yderst tilfredsstillende.

Formålsprocenten øgedes fra 2018 85,5% til 2019 91,6%. Hermed går flere og flere af de indsamlede midler til formålet, hvilket må anses som særdeles tilfredsstillende.

Gennemførte indsamlinger

I 2019 gennemførte Caritas Danmark generelle indsamlinger, som fremgår af note 1. Alle indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med lov nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Der er ikke foretaget hus- eller gadeindsamlinger, hvorfor der ikke udarbejdes særskilte regnskaber for indsamlingerne.

På indsamlingsområdet var resultatet i 2019 noget mindre end i 2018, hvor vi modtog en ekstraordinær enkeltdonation. Der er dog fortsat bred opbakning til Caritas Danmarks arbejde, hvilket udgør grundlaget for indsamlingerne, der også i 2019 var båret af indsamlinger ved faste, advent og Caritas Danmarks kollektdag i Den katolske Kirke.

Caritas Danmarks Årsregnskaber offentliggøres her på hjemmesiden og indsendes til Indsamlingsnævnet.