Økonomi & regnskab - Caritas Danmark

Om os

Økonomi og regnskab

 

Overskudsgraden faldt en smule i 2020 til 96,2% mod 96,5% i 2019, hvilket anses for tilfredsstillende.

Administrationsprocenten steg i 2020 til 7% mod 5,2% i 2019. Da det er vores målsætning at have en administrationsprocent, der ikke overstiger 7%, anses dette for tilfredsstillende,

Formålsprocenten faldt fra 2019 91,6% til i 2020 at udgøre 86,7% i 2020. Tallet er påvirket af, at der for 2020 kun blev administreret en enkeltbevilling, mod to i 2019.

Gennemførte indsamlinger

I 2020 gennemførte Caritas Danmark generelle indsamlinger, som fremgår af note 1. Alle indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med lov nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Der er ikke foretaget hus- eller gadeindsamlinger, hvorfor der ikke udarbejdes særskilte regnskaber for indsamlingerne.

På indsamlingsområdet var resultatet i 2020 noget højere end i 2019, Der er således fortsat bred opbakning til Caritas Danmarks arbejde, hvilket udgør grundlaget for indsamlingerne, der også i 2020 var båret af indsamlinger ved faste, advent og Caritas Danmarks kollektdag i Den katolske Kirke.

Caritas Danmarks Årsregnskaber offentliggøres her på hjemmesiden og indsendes til Indsamlingsnævnet.