Om os

Caritas’ arbejde har hjulpet 235.000 personer i 9 lande i 2016

 

Caritas Danmarks omsætning var i 2016 på godt 55 mio. kroner. Beløbet var ca. 5 mio. kr. mindre end i 2015. Det skyldes, at Caritas i lighed med andre NGO’er blev negativt påvirket af finanslovsaftalen for 2016. Konsekvenserne heraf har været, at udviklingsprogrammerne i Bolivia og Niger blev lukket ned i første kvartal af 2016, dog undtaget de aktiviteter i Niger, der er finansieret af indsamlede midler, og som dermed ikke påvirkes af nedskæringerne.

Ligeledes har det betydet en udfasning af udviklingsprogrammet i Zimbabwe, som afsluttes endeligt med udgangen af 2017. Dog har udviklingsprogrammerne i Uganda, Nordøstindien og Myanmar kunne videreføres på uændret niveau.

Caritas fik til gengæld i 2016 tilsagn fra Udenrigsministeriet om to ekstra bevillinger på henholdsvis 5,8 mio. kr. til syriske flygtninge og udsatte jordanere i Jordan og 4,9 mio. kr. til sudanesiske flygtninge i Tchad. Disse midler bliver dog primært anvendt i 2017 og indgår dermed ikke i årsregnskabet for 2016.

Overraskende flot overskud i 2016

Caritas kom mod forventning ud af 2016 med et driftsmæssigt overskud på 710.976 kr., hvoraf 700.000 kr. blev hensat til fremtidige aktiviteter og 10.976 kr. overført til egenkapitalen, som således ved udgangen af 2016 udgjorde 5,4 mio. kr.
Bestyrelsen finder årets resultat meget tilfredsstillende, idet der var budgetteret med et resultat før hensættelser på oprindeligt -12.970 kr. og i det reviderede budget på -93.943 kr.

At overskuddet blev så meget større end forventet, skyldes bl.a. uventede ekstra indtægter fra henholdsvis Kulturstyrelsen og Asta og Jul P. Justesens Fond samt højere indtægter end forventet fra rammeaftalen med Udenrigsministeriet.

Vigtige bidrag i Caritas’ arbejde

På det nationale område har frivillige ildsjæle i flere sogne gennemført forskellige aktiviteter, finansieret af Diakonipuljen og faciliteret af Caritas Danmark. Bidrag fra flere fonde og den årlige kollekt i den katolske kirke til fordel for Caritas’ nationale arbejde tillige med private bidrag udgør grundfinansieringen for arbejdsområdet. Arbejdet med au pairs gennem Au pair Network (APN) blev videreført i samarbejde med fagforeningen FOA og Kirkernes Integrationstjeneste og på baggrund af en flerårig satspuljefinansiering på 2 mio. kr. i 2016, der var slutåret for det hidtidige finansieringsgrundlag.

I 2016 blev der endvidere modtaget vigtige bidrag fra Sankt Benedikts Stiftelse, Stiftelsen Hoffmanns Minde, Hans-Vilhelm Saxild og Inger Hedemark Saxilds Fond, samt Asta og Jul. P. Justesens Fond, og der blev indledt et særligt samarbejde med Sankt Benedikts Stiftelse/Vor Frue Kloster (Aasebakken).

Forventninger til 2017

De økonomiske forventninger til 2017 ligger på niveau med 2016, idet vi dog i 2017 forventer godt 500.000 kr. mindre i indtægter, dels fordi Hans-Vilhelm Saxild og Inger Hedemark Saxilds Fond er afviklet, og vi ikke længere modtager støtte herfra, og dels fordi satspujlefinansieringen af au pair projektet udløb i 2016.
De budgetterede udgifter er dog tilsvarende blevet nedjusteret, så vi forventer, at årets resultat af driften i 2017 vil ligge tæt på nul.

Indsamlingsvirksomhed

Caritas Danmark er godkendt af skattemyndighederne som modtager af fradragsberettigede gaver og er derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.
Caritas Danmark er registreret hos Indsamlingsnævnet under IN-nr. 00074 med følgende oplysninger:

Indsamlinger foretages via egen hjemmeside, sms, MobilePay, Facebook, telemarketing, direct mails, organisationens blad, indstik i katolske blade og aviser, landsdækkende dagblade, via kollekter i landets katolske kirker, på landets katolske skoler og via indsamlingsbøsser. Derudover på gågaden i Aarhus med banner og indsamlingsbøsser. Se mere her
Indsamlingsområdet er landsdækkende, og der indsamles løbende midler til fordel for organisationens udviklingsarbejde, nødhjælpsarbejde, nationale arbejde og til at dække administrationsomkostninger.

Caritas Danmarks Årsregnskaber offentliggøres her på hjemmesiden og indsendes til Indsamlingsnævnet.

 

Show Buttons