Organisation - Caritas Danmark

Om os

Bestyrelse

Caritas’ øverste organ er bestyrelsen , som træffer principielle og overordnede beslutninger og godkender budget og regnskab. Bestyrelsen består af seks ulønnede medlemmer, som udpeges for en fireårig periode.

Den katolske biskop af København udpeger bestyrelsesformanden. Præsterådet, Pastoralrådet, sekretariatets fastansatte medarbejdere og sognerepræsentanterne udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv det sjette medlem.

Ledelsen

Generalsekretæren er ansat af bestyrelsen og har det overordnede ansvar for organisationen. Generalsekretæren, økonomichefen, den internationale chef og den nationale chef udgør sammen den øverste ledelse på sekretariatet.

Sekretariat

sekretariatet i København er der 18 ansatte. Desuden har vi frivillige medarbejdere, der hjælper til med det praktiske på sekretariatet samt ulønnede konsulenter, som bistår os med deres faglige viden inden for specielle områder.

Vores arbejde er opdelt i tre områder:

Internationalt: Internationalt team administrerer udviklingsprogrammer og koordinerer katastrofehjælp. Teamet er ligeledes ansvarlig for global fundraising og advocacy.

Nationalt: Nationalt team har ansvaret for de nationale projekter vedrørende samlivskurser og au pairs samt kommunikation og indsamling. Teamet har den primære kontakt til baglandet og planlægger årsmødet, Caritas Dag og diverse kampagner.

Økonomi: Økonomiteamet overvåger og håndterer pengestrømmene ude og hjemme.

Samarbejdspartnere

Nødhjælps- og udviklingsarbejdet i Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien udføres af lokalt ansatte. Det skaber lokalt ejerskab og engagement, og partnerskabet sikrer, at hjælpen er forankret lokalt og når ud til de fattigste. De lokale organisationer besidder uvurderligt lokalt kendskab, hvilket har stor betydning for gennemførelsen af vores langsigtede udviklingsarbejde.

Det diakonale arbejde i Danmark sker i samarbejde med katolske sogne og danske hjælpeorganisationer.

Årsmøde & Caritas Dag

En gang om året afholdes Caritas’ årsmøde, som samler bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, sognerepræsentanter og centrale samarbejdspartnere fra Den katolske Kirke. Den katolske biskop deltager gerne samt en repræsentant fra Danmarks Unge Katolikker (DUK) og fra Foreningen af Katolske Skoler (FAKS).


Caritas Dagen holdes i samme weekend og inviterer alle interesserede i Caritas’ bagland til at lære organisationen bedre at kende gennem oplæg, spørgsmål og debat. Placeringen skifter fra år til år og finder som regel sted i efteråret. Se programmet for årets Caritas Dag her