INNOVATION - Caritas Danmark
STØT
I DAG

INNOVATION

Innovation skaber grøn udvikling

Caritas Danmark har siden 2018 arbejdet sammen med innovative grønne virksomheder for at finde holdbare teknologiske løsninger på nogle af de udfordringer som hele verden, og i særdeleshed de fattigste lande, står overfor.

Klimaforandringer

Omkring 3 milliarder mennesker i verden er afhængige af brænde som den vigtigste kilde til deres daglige madlavning. Mange steder bliver træerne derfor fældet hurtigere end de kan vokse op igen.

Specielt i områder med en stor tilstrømning af flygtninge bliver store skovområder ryddet for at gøre plads til lejre og sikre brænde til flygtningene, så de kan få mad på bordet.

Brænde bliver også brugt til at koge og rense vand, og i takt med at træerne forsvinder bliver det sværere og sværere at finde brænde.

I lande som Uganda, Burkina Faso og Niger er der mange flygtninge og internt fordrevne, og landene er også hårdt ramt af klimaforandringer, som skaber ustabile regnsæsoner, tørke og oversvømmelser.

Det går især udover de fattigste familier på landet, hvor det er ofte kvinderne og børnene, der henter brænde. Det er en lang, hård og usikker tur.

Familiernes brug af brænde er desuden med til at forværre de klimaforandringer, som familierne allerede lider under, for når træerne bliver fældet, eroderer jorden og risikoen for tørke vokser. Røgen fra de millioner af bål udsender samtidige en masse drivhusgasser og røg, og har også en stor negativ effekt både på klimaet og på familiernes helbred.

Solens energi

Myanmar

Caritas Danmark arbejder derfor sammen med de to virksomheder SolarSack og PESITHO.

SolarSack har udviklet en plastikpose som kan rense vand på fire timer ved at ligge i solen.

PESITHO har udviklet en ECOCA, som er et mikrokøkken på solenergi.

Begge teknologier mindsker behovet for brænde og gavner klimaet. ECOCAEN og SolarSack’en er en del Caritas’ udviklings- og nødhjælpsarbejde i Uganda, Niger og Myanmar.

Se mere om vores samarbejde med SolarSack og PESITHO i disse numre af Caritas Nyt: