Caritas i verden

Vi responderer på katastrofer og løfter hele samfund ud af fattigdom. Det overordnede formål med vores internationale arbejde er at bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål og bygge en fremtid, hvor fred og retfærdighed hersker, og hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental.

Som stiftende medlem af Caritas Internationalis er vi en del af et af verdens største humanitære netværk med 162 medlemsorganisationer, der er til stede i over 200 lande og territorier. Vores indsats over for verdens fattigste og mest udsatte er afstemt med konføderations strategiske retning og prioriteringer. Vi er også medlem af den regionale gren af konføderationen, Caritas Europa.

Vi er af den overbevisning, at beslutninger bør træffes så tæt på de berørte personer som muligt. Vi mener derfor, at vores lokale partnere er bedst egnede til at drive varige, sociale forandringer i de lande, hvor vi er engagerede, og vi lægger stor vægt på at inddrage marginaliserede grupper i vores indsatser, såsom unge og kvinder.

Til stede over hele verden

Aktuelt har vi landeprogrammer i otte lande: Bangladesh, Myanmar, Libanon, Jordan, Niger, Burkina Faso, Uganda og Ukraine. Gennem Caritas’ globale netværk støtter vi også pludseligt opståede katastrofer andre steder i verden.

Vi arbejder med respekt for de humanitære principper om uafhængighed, upartiskhed og neutralitet. Som trosbaseret organisation når vi gennem de lokale sogne ud i samfundets periferi og har nogle særlige muligheder for at styrke den sociale sammenhængskraft.

Vores internationale arbejde er bundet op på fire strategiske indsatser:

  • Vi vil redde liv, genopbygge efter katastrofer og forebygge fremtidige humanitære kriser.
  • Vi vil bekæmpe fattigdom og fremme bæredygtig menneskelig udvikling.
  • Vi vil arbejde for, at de fattigste og undertrykte bliver hørt.
  • Vi vil styrke Caritas-konføderationen.
STØT
I DAG