Caritas globalt - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Caritas globalt

Vi bekæmper fattigdom og ulighed

Vi bekæmper fattigdom og ulighed

Fattigdom og ulighed frarøver fortsat livsgrundlaget for millioner af mennesker globalt, selvom mange siden årtusindeskiftet er løftet ud af ekstrem fattigdom. Pave Frans taler for, at den katolske kirke skal være en kirke for de fattige. Og stats- og regeringsledere satte i 2016 udryddelse af fattigdom som den helt centrale målsætning for de globale verdensmål, som Caritas arbejder på opfyldelsen af.

Innovation skaber grøn udvikling
I respekt for hvert enkelt menneske er vi forpligtet til at dele og forvalte jorden ressourcer med ansvar for hinanden og kommende generationer. Caritas Danmark har siden 2018 arbejdet sammen med innovative grønne virksomheder for at finde holdbare teknologiske løsninger på nogle af de udfordringer som hele verden, og i særdeleshed de fattigste lande, står overfor.

Lyt til Caritas Danmarks podcast Jeg har set verden styrte i grus

Gennem personbårne rejsefortællinger sætter podcasten fokus på, klima, verdens brændpunkter og flygtningekriser. I hver episode tager blandt andre Daniel Rye, Mikkel Beha og Jonas Poher Rasmussen dig med på rejse til en ukendt afkrog af verdenen. Rejs med til Malawi, til Ukraine, til Fransk Polynesien, til Svalbard til… ja… tag med på rejsen og se ind i øjnene på mennesker, som lever et helt anderledes liv end dit.

Det gør vi i verden

Caritas Danmarks internationale arbejde er fokuseret omkring fire hovedindsatser, der alle har til formål at bidrage til realiseringen af de globale verdensmål – Sustainable Development Goals (SDG)

  • Akut indsat i humanitære katastrofer: Caritas Danmark yder akut nødhjælp til nødstedte over hele verden gennem Caritas Internationalis’ nødhjælpsappelsystem. 
  • Langvarige humanitære kriser: Caritas genopretter og opbygger modstandskraften blandt de mest sårbare mennesker primært inden for fødevaresikkerhed, sundhed, ernæring og vand og sanitet.
  • Caritas’ indsatser  kobler langsigtet udviklingshjælp og humanitær respons. Formål på længere sigt er at reducere de humanitære behov gennem aktiviteter der forebygger og begrænser fremtidige humanitære kriser. Det kunne være konfliktforebyggelse mellem flygtninge og deres værtsbefolkning og det kunne være at begrænse klimaforandringer med henblik på at sikre at udsatte småbønder fortsat kan dyrke jorden.

Innovation

Caritas Danmark har siden 2018 arbejdet sammen med innovative grønne virksomheder for at finde holdbare teknologiske løsninger på nogle af de udfordringer som hele verden, og i særdeleshed de fattigste lande, står overfor. Læs mere…

Caritas Denmark has been awarded an EU HUMANITARIAN PARTNERSHIP

Caritas Danmark er en del af rapporteringssystemet IATI og har som den første udviklings- og nødhjælpsorganisation i Danmark publiceret alle internationale projekter fra 2017

Caritas Danmark arbejder for at skabe de bedst mulige resultater for de fattige mennesker, som vi ønsker at hjælpe. Det sker blandt andet gennem evalueringer og læringsstudier.

Vi støtter familier og fællesskaber

Vi støtter familier og fællesskaber

Vi er skabt til at leve i fællesskab. Ingen kan leve for sig selv. Vi har et ansvar for hinanden, for vores næste. Forpligtelsen gælder især over for de mest udsatte i samfundet.

Det primære menneskelige fællesskab er familien, som har et vigtigt fundament i ægteskabet. Familien er i fokus for Caritas’ arbejde, når det gælder udviklings-og nødhjælpsindsatser. For det gælder om at skabe de bedste vilkår for både kvinder og mænd samt børn, unge og voksne. Familien rækker ud til andre og det større fællesskab – først og fremmest lokalsamfundet.

I Danmark er vi meget personorienteret. Men relationer og fællesskaber er nødvendige og skal styrkes, hvis vi skal færdes vel. Caritas tilbyder PREP-kurser for at styrke parforholdet. Og gennem de katolske sogne arbejder Caritas for, at au pairs og flygtninge får den bedste indgang til det danske samfund og blive en del af fællesskabet.

Næstekærlighed udøves også gennem det ansvar myndigheder og folkevalgte har for at forvalte goder til gavn for både den enkelte og for fællesskabets bedste.

Caritas holder myndigheder ansvarlige for det fælles bedste og omsorg for de mest udsatte. Fællesskab forpligter.

Vi redder liv og genopbygger lokalsamfund

Ethvert menneske er en unik skabning. Uanset hvem vi er, og hvad vi tror på, har vi alle sammen uendelig stor værdi. Caritas kæmper for, at alle menneskers ligeværd respekteres og beskyttes. Og vi gør vort ypperste i forhold til at redde menneskers liv, når det er truet eller udsat for fare.

Naturkatastrofer, klimaforandringer og krige truer liv. Derfor yder Caritas en humanitær indsats i verdens brændpunkter og helt tæt på mennesker, som har brug for hjælp.

Flygtninge, der bliver drevet på flugt, har brug for beskyttelse. Et midlertidigt hjem, mad og vand og hjælp mod sygdom er det mest akutte, der skal tages hånd om for at redde liv. På længere sigt gælder det også uddannelse og jobmuligheder. Genopbygning af det, man kom fra eller integration i forhold til det, man er blevet en del af et nyt sted, er i fokus for Caritas’ hjælp.

Caritas er blandt de første, der er til stede, når der er brug for hjælp i nærområderne. Både professionelt og med den hjælp, som millioner af frivillige er parat til at yde så godt som overalt på jordkloden, fordi den katolske kirke er universel.

For Caritas er respekten for menneskers liv den grundlæggende menneskerettighed.

Vi redder liv og genopbygger lokalsamfund