Det gør vi i Danmark - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Det gør vi i Danmark

Er der brug for hjælpearbejde i Danmark?

Der er mennesker i Danmark, som ikke lever i fred; mennesker, som oplever uretfærdigheder, og mennesker, som ikke oplever at have en værdi. Caritas ser en opgave i at hjælpe disse mennesker. Vi vil arbejde for at forebygge og mindske sårbarheden blandt mennesker i svære livssituationer, og vi vil understøtte fællesskaber i Danmark ved at udfylde ”huller” i den sociale indsats, hvor andre aktører ikke i forvejen har tilbud.

Caritas’ nationale strategi lægger rammerne for arbejdet i Danmark frem til 2020.
Strategien har tre delmål:

  • At fremme katolikkers bevidsthed om og engagement i diakonalt arbejde
  • At forbedre forholdene for au pair-personer og flygtninge
  • At understøtte familier og fællesskaber

Hjælpearbejdet i Danmark foregår hovedsagelig ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Til det administrative har sekretariatet ansat en national koordinator og en projektkoordinator.

Sognerepræsentanter

Hvert af de katolske sogne i Danmark har en Caritas-repræsentant, og det samme har de 22 katolske skoler. Sognerepræsentanterne sætter ansigt på Caritas i hverdagen, gør opmærksom på indsamlinger, arrangerer events og meget andet.

Diakoni-projekter

I flere sogne er der projekter, som får støtte fra Caritas gennem Diakonipuljen. Hvert projekt har en hovedansvarlig og en gruppe frivillige. Alle, der har en god idé til et projekt, kan søge puljen i samarbejde med det sogn, man bor i. For at hjælpe den gode vilje i gang har vi udgivet et idékatalog, og du kan finde mere information om at starte dit eget projekt her.

Au pair

Gennem Au Pair Network og i samarbejde med lokale foreninger opbygger vi sociale netværk i en række byer, holder informationsmøder og samarbejder med FOA og KIT om rådgivning og juridisk hjælp til au pair-personer. Caritas har også kommenteret au pair-ordningen med et politikpapir. Læs mere om au pair-arbejdet her.

PREP-kurser

PREP er et tilbud til par – et forebyggende kommunikations-kursus, hvor man bliver forberedt på de udfordringer, som alle par oplever. Hvis I vil blive bedre til at undgå at snakke forbi hinanden, få tips til at løse konflikter eller bare vil have vitaminer til parforholdet, så er et PREP-kursus måske noget for jer. Læs mere om kurserne her, også om, hvordan man kan blive frivillig underviser eller vejleder i PREP.

Caritas Center

I Stenosgade 4A på Vesterbro, ved siden af Jesu Hjerte Kirke, ligger Caritas Center, som åbnede den 8. september 2017.

Centeret tilbyder socialrådgivning og arrangerer aktiviteter som fællesspisning, stille tilbedelse søndag aften i Jesu Hjerte Kirke og seminarer for forskellige målgrupper, blandt andre au pairs, ældre og migranter. Målet er at skabe et miljø, hvor sociale problemer og udfordringer kan løses gennem fællesskab.

Centeret er et resultat af arbejdet i en frivillig styregruppe på tværs af de københavnske sogne, og ud over de sociale tilbud er det også meningen, at der skabes træningsforløb for frivillige i samarbejde med sognene i københavnsområdet.