STØT
I DAG

Det gør vi i Danmark

Lige som mange andre steder i verden er det sognene, der er startpunktet for Kirkens hjælpearbejde. Caritas’ sekretariat har til opgave at støtte økonomisk, hjælpe projekter i gang og oplyse om behovene. Men selve hjælpearbejdet i Danmark, for eksempel aktiviteter på asylcentre eller møder for au pairs, udføres af frivillige. Derfor har vi brug for din indsats. Hvad enten du er katolik eller ej, så kan du være med til at gøre noget for andre gennem Caritas. Se mere her

Er der brug for hjælpearbejde i Danmark?

Der er mennesker i Danmark, som ikke lever i fred; mennesker, som oplever uretfærdigheder, og mennesker, som ikke oplever at have en værdi. Caritas ser en opgave i at hjælpe disse mennesker. Vi vil arbejde for at forebygge og mindske sårbarheden blandt mennesker i svære livssituationer, og vi vil understøtte fællesskaber i Danmark ved at udfylde ”huller” i den sociale indsats, hvor andre aktører ikke i forvejen har tilbud.

Strategi

Strategi for Caritas Danmarks nationale arbejde 2016-2020

Læs vores strategi for det nationale arbejde.

Caritas’ nationale strategi lægger rammerne for arbejdet i Danmark frem til 2020.
Strategien har tre delmål:

  • At fremme katolikkers bevidsthed om og engagement i diakonalt arbejde
  • At forbedre forholdene for au pair-personer og flygtninge
  • At understøtte familier og fællesskaber

 Sognerepræsentanter

Hvert af de katolske sogne i Danmark har en Caritas-repræsentant, og det samme har de 22 katolske skoler. Sognerepræsentanterne sætter ansigt på Caritas i hverdagen, gør opmærksom på indsamlinger, arrangerer events og meget andet. Læs mere om rollen som sognerepræsentant

Diakoni-projekter

I flere sogne er der projekter, som får støtte fra Caritas gennem Diakonipuljen. Hvert projekt har en hovedansvarlig og en gruppe frivillige. Alle, der har en god idé til et projekt, kan søge puljen i samarbejde med det sogn, man bor i. For at hjælpe den gode vilje i gang har vi udgivet et idékatalog, og du kan finde mere information om at starte dit eget projekt her.

Au pair

Gennem Au Pair Network og i samarbejde med lokale foreninger opbygger vi sociale netværk i en række byer, holder informationsmøder og samarbejder med FOA og KIT om rådgivning og juridisk hjælp til au pair-personer. Caritas har også kommenteret au pair-ordningen med et politikpapir. Læs mere om au pair-arbejdet her.

PREP-kurser

PREP er et tilbud til par – et forebyggende kommunikations-kursus, hvor man bliver forberedt på de udfordringer, som alle par oplever. Hvis I vil blive bedre til at undgå at snakke forbi hinanden, få tips til at løse konflikter eller bare vil have vitaminer til parforholdet, så er et PREP-kursus måske noget for jer. Læs mere om kurserne her, også om, hvordan man kan blive frivillig underviser eller vejleder i PREP.

Caritas Center

I Stenosgade 4B på Vesterbro, ved siden af Jesu Hjerte Kirke, åbner Caritas Center den 8. september 2017.

Centeret tilbyder socialrådgivning og arrangerer aktiviteter som fællesspisning eller seminarer for forskellige målgrupper, blandt andre au pairs, ældre og migranter. Målet er at skabe et miljø, hvor sociale problemer og udfordringer kan løses gennem fællesskab.

Centeret er et resultat af arbejdet i en frivillig styregruppe på tværs af de københavnske sogne, og ud over de sociale tilbud er det også meningen, at der skabes træningsforløb for frivillige i samarbejde med sognene i københavnsområdet.

Show Buttons