Åben Rådgivning - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Åben Rådgivning

I Caritas Dannmarks Åben Rådgivning kan vi give dig gratis og anonym hjælp og rådgivning om alt fra mindre dagligdags problemer til mere omfattende sager. Vi tager udgangspunkt i dine behov.

Vi er alle uddannede socialrådgivere. I rådgivningen har vi også tilknyttet en frivillig psykolog og jurist. De kan efter aftale give særlig støtte og rådgivning indenfor deres fag.


Hvordan kontakter du os?

Du er velkommen til at møde op i Åben rådgivning på Stenosgade 4A, 1616 København V eller ringe til os indenfor vores åbningstid på telefon 22993818


Åbningstider

Vi har åben for både personlig og telefonisk rådgivning hver onsdag mellem 17-19.30.

I rådgivningen har vi et særligt speciale indenfor børn, unge og familierådgivning. Vi kan hjælpe dig med konkrete problemer og mere gennerelle spørgsmål.

Vi kan blandt andet rådgive dig:

 • Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling
 • Hvis dit barn har det svært i skolen/institutionen – eksempelvis med
  mobning.
 • Omkring børneopdragelse
 • Konflikter i familien
 • Spørgsmål og udfordringer i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed eller børnepenge
 • Kriser i forbindelse med sygdom eller dødsfald
 • Hvis du selv eller andre i din familie oplever ensomhed eller har psykiske problemer
 • Misbrug af stoffer eller alkohol
 • Hvis du har brug for en bisidder og støtte til et møde med skolen eller andre instanser

Vi kan både oplyse dig om hvilke sociale og økonomiske rettigheder du har og hjælpe dig med at ansøge om diverse ydelser. Vi kan også give dig rådgivning omkring din privatøkonomi og hjælpe dig med at få et overblik over din økonomiske situation.

Kontakt os hvis du har brug for hjælp til:

 • Dagpenge, sygedagpenge, pension eller kontanthjælp
 • Hjælp til at udfylde ansøgningsskemaer til ydelser eller legater
 • Hjælpe til at få et overblik over din økonomi og hjælp til budget

Det kan være svært at danne sig et overblik over ens situation og rettigheder i det kommunale system og det er ikke altid nemt at navigere i de forskellige procedurer, skemaer osv. som kræves udfyldt. Du kan derfor altid kontakte os hvis du har spørgsmål til din sag eller til et område generelt – eller hvis du har brug for praktisk hjælp til at ansøge om ydelser eller besvare en henvendelse.

Generelt kan vi hjælpe dig med kontakten til myndigheder, kommuner eller andre aktører.

Det kan være i forbindelse med:

 • Møder hvor vi kan tage med som bisidder og støtter op om dig og din sag
 • Hjælp til at forstå eller oversætte breve eller henvendelser
 • Hjælp til at besvare henvendelser eller finde information

Som professionel underviser, dagplejer, leder eller andet kan der opstå mange situationer, hvor det kan være fordelagtigt eller blot betrykkende at drøfte en specifik situationen med en professionel, der har forståelse og indsigt i lovgivningen og børne-ungeområdet.

Vi står derfor også til rådighed for skoler, institutioner eller enkelte ansatte med rådgivning i forhold til håndtering af sager. Husk på at vi er upartiske og anonyme i vores rådgivning.

Dette kan eksempelvis være:

 • Hvornår skal jeg lave en underretning?
 • Hvilke følger har det hvis jeg laver en underretning – for barnet, for familien, skolen, institutionen eller andre involverede?

Er I som arbejdsplads interesseret i at få en socialrådgiver ud til et oplæg, hvor der forklares omkring et specifikt område eller procedurer, så kontakt venligst Bent Stelsberg på center@caritas.dk eller på 2299 3818.

 

Hvorfor gå til Caritas’ Åben Rådgivning frem for kommunen?

Forskellen på vores anonyme rådgivning og socialrådgivere du møder i kommunalt regi, er at vi her er upartiske og neutrale. Vi repræsenterer ikke det offentlige eller andre. Vi sætter god tid af til at gennemgå dine spørgsmål eller din sag og hjælper dig gerne med evt. praktisk hjælp, som at finde information eller udfylde papirer.

Kommer du til os som katolik har vi også et unikt indblik i den katolske verden og organisering og hvor der evt. kan være både social, fællesskabslig og finansiel støtte at finde. 

Rådgivningen er anonym og uforpligtende, og rådgiverne har tavshedspligt (Forvaltningslovens generelle tavshedspligt), dog har de samtidig underretningspligt iflg. Servicelovens §154.

Anonym rådgivningBent Stelsberg er leder af rådgivningstilbuddet, og står også for supervision af de frivillige socialrådgivere. Bent har mange års erfaring som socialrådgiver i København og Randers kommuner og har undervist i socialt arbejde på blandt andet Odense pædagogseminarium og den sociale højskole i Aarhus. Bent Stelsberg fik idéen til at åbne et rådgivningscenter, da han for et par år siden flyttede til København igen, og han har været med i styregruppen for Caritas Center fra starten.