Caritas i Danmark

Caritas Danmarks nationale arbejde er målrettet mennesker i svære livssituationer. Vi tilbyder hjælp på sundheds-, rettigheds- og beskæftigelsesområdet, understøtter lokale fællesskaber og driver den telefoniske bedelinje SOS Forbøn. Sideløbende afholder vi fyraftensmøder, loppemarkeder, biografvisninger og andre aktiviteter.

Caritas in Denmark

Caritas Denmark’s national work targets people in difficult life situations. We offer help in the areas of health, rights and employment. We support local communities. And we run the telephonic prayer line SOS Intercession. In addition to this, we organise after-work meetings, flea markets, cinema screenings, and other activities.

Caritas Job-Smart

Caritas Job-Smart

Få gratis rådgivning med henblik på at komme ind på arbejdsmarkedet. Caritas Job-Smart har åbent hver onsdag og fredag fra kl. 11 til 17 og er målrettet migranter.

Get free advice on how to enter the Danish labour market. Caritas Job-Smart is targeted towards migrants and is open every Wednesday and Friday between 11 AM and 5 PM.

SOS Forbøn

SOS Intercession

Ring til SOS Forbøn på 5360 3818. En af vores frivillige vil tale med dig og gå i forbøn for dig. Åbent fra kl. 19 til 21 hver torsdag og søndag. Hele året rundt.

Call SOS Intercession at 5360 3818. One of our volunteers will talk with you and pray for you. Open from 07:00 PM to 09:00 PM every Thursday and Sunday. All year round.

Au pair services

Få et overblik over den rådgivning og støtte som Caritas yder til au pairs og deltag i sociale arrangementer og workshops.

Find an overview of Caritas’ services for au pairs and participate in social events and gatherings.

Bliv frivillig i Caritas

Caritas’ aktiviteter og indsamlinger i Danmark er drevet af frivillige.

Vores aktiviteter – Juridisk rådgivning, Caritas-klinikken, Caritas Samtale, Caritas Job-Smart, SOS Forbøn og Caritas’ fællesskaber – er alle drevet af engagerede frivillige med store hjerter.

Kunne du også tænke dig at blive involveret i nogle af vores aktiviteter eller vores indsamlingsarbejde?

STØT
I DAG